IndustRisk

O nás

INDUSTRIAL RISK CONSULTING znamená kvalifikované a sofistikované riešenia v oblasti rizikového manažmentu. Ponúkame našim priemyselným klientom, podnikateľom, poisťovniam, finančným inštitúciám, finančným poradcom a bankám vysokú pridanú hodnotu spočívajúcu v hodnotení a objektivizácii rizík spojených s ich činnosťou alebo činnosťou ich klientov.

Našou doménou je identifikácia rizík, ohodnotenie rizika, riadenie rizika a kontrola rizík, ako aj komplexné riešenie programu na znižovanie rizika prostredníctvom odporučení.

Súčasťou našej činnosti je prevencia rizík a manažment škôd, znalecká a expertízna činnosť.

Služby v oblasti rizikového manažmentu sú ponúkané prostredníctvom spoločností:
Industrial Risk Consulting s.r.o. v Slovenskej republike a
Indust Risk s.r.o. v Českej republike.

Vybraní klienti